COACHING

Coaching zonder training

Soms is een training in een groep niet de manier om te leren en een stap te zetten. Een aantal individuele gesprekken met een externe coach leveren je dan veel meer op. Je krijgt helder wat er persoonlijk bij je speelt waardoor je niet lekker voor de klas staat. En met de aandacht en deskundigheid van een coach kun je ontdekken wat je te doen staat en hoe je dat kunt doen. De coach loopt een tijdje met je mee zodat je hobbels met nieuwe inzichten en vaardigheden succesvol te lijf kunt gaan. Lessen gaan prettiger verlopen als jij weer beter in je vel zit en weet hoe je je valkuilen kunt vermijden.

Wij besteden aandacht aan de vraag wat voor coach bij jou en je vraag past, daarvoor kun je ons benaderen voor een vrijblijvend oriënterend gesprek via de telefoon of Skype. In een kennismakingsgesprek met een van onze coaches kun je daarna zelf onderzoeken of je bij iemand goed zit en kun je definitief beslissen. Een individueel coachingstraject heeft vaak een duur van 5x tot 10x een gesprek van een uur.

Coaching met training

Training met coaching is de de succesvolle leerformule van de Rust-in-de-klas-academie. Individuele gesprekken in combinatie met het deelnemen aan een training blijken enorm veel leereffect op te leveren, omdat dilemma's en mogelijkheden van de persoon dan helemaal centraal staan. Wat ga je uit de training halen, wat heb je nodig om het toe te passen, welke stap ga je nu zetten? Door de rust en aandacht in de 1-op-1-gesprekken voor jezelf valt vaak het kwartje. Je weet nu precies wat je hebt te doen en bent er daadwerkelijk toe in staat.

Ziehier een overzicht van de Rust-in-de-klas-trainingen!