Grensoverschrijdend en agressief gedrag: de Hard-zachtmethode®

Weet je niet altijd goed op te treden als leerlingen heftig, provocerend of agressief reageren? Gaat het niet zoals je wilt? Of raakt het je meer dan je wilt? Wil je met meer rust en pedagogisch effect omgaan met grensoverschrijdend gedrag? En leren hoe je het kunt voorkomen? Dan zoek je waarschijnlijk een goede, betrouwbare training waar je als docent écht wat aan hebt voor het omgaan met deze lastige situaties. 

Training in omgaan met spanningsvolle situaties met leerlingen

In de training ‘Grensoverschrijdend en agressief gedrag' leren docenten om kalm en pedagogisch op te treden in spanningsvolle situaties binnen en buiten de klas. Jongeren hebben grenzen nodig maar hoe doe je dat als leerlingen zich heftig, brutaal of agressief verzetten en de onrust in de klas juist toeneemt? De kans is groot dat je bij grensoverschrijdend gedrag óf te hard óf te zacht gaat reageren, dat gaat vaak vanzelf. De hard-zachtmethode helpt je om op een persoonlijke, professionele manier ongewenste situaties te voorkomen en pedagogisch sterker op te treden bij verzet, boosheid en agressie.

In de training 'Grensoverschrijdend en agressief gedrag' leer je:
- leerlingen aanspreken op ongewenst gedrag, ook als je een heftige reactie verwacht;
- je eigen spanning reguleren zodat je adequaat kan blijven nadenken;
- machtstrijd voorkomen en spanningsvolle situaties professioneel de-escaleren;
- effectief en pedagogisch reageren op grensoverschrijdend en agressief gedrag;
- de situatie goed ombuigen en het contact met de leerling versterken.

Effectieve Training 'Grensoverschrijdend en agressief gedrag'

De training levert je heel veel op in het omgaan met conflict, boosheid en agressie. Je vergroot je plezier in het lesgeven. En regels stellen wordt een stuk makkelijker. Ook je pedagogische rol - in het leren omgaan met regels, grenzen, frustratie, boosheid en agressie - krijgt nu krachtige handen en voeten. 
Resultaat: een prettige, stevige docent die professioneel weet om te gaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag.

Bovendien:
- Vanaf nu heb je de hard-zachtmethode tot je beschikking: beproefd gereedschap voor spanningsvolle
  situaties binnen en buiten de klas, binnen en buiten de school. 
- Je krijgt inzicht in het omgaan met allerlei vormen van grensoverschrijdend en agressief gedrag.
- Je oefent in de training met elkaar en acteurs om grip te krijgen op escalatiegevoelige situaties.
  Iedereen in de groep is uiterst betrokken en zorgvuldig. De sfeer is veilig en open.
- Je leert in een groep van vijf tot tien collega's. Én je leert door je persoonlijke vragen en dilemma's
  drie keer in een individueel gesprek met de trainer te onderzoeken.
- De trainer is zeer ervaren in zijn vak & al heel veel docenten volgen sinds 1995 enthousiast de
  training 'Grensoverschrijdend en agressief gedrag' vanuit BUROVANDERVOOREN!